Tor Billgren / Radioman Hem - Radio - Kritik - Debatt - Artiklar - Ljud & DJ - Tor - Länkar - Kontakt
Debatt

Sexköpet som blev pedofili

(Anmärkning: sexsjäljaren visade sig senare vara 20 år vid det aktuella tillfället, och inte 18 som det står i texten.)

Fredagen den 1 april redovisar Världen Idag med stor tydlighet hur de arbetar för att konsolidera en negativ bild av homosexuella. Retoriken var så effektiv att jag upptäckte det bedrägliga långt efter att ha läst artikeln.

Följande har hänt: En domare i Högsta Domstolen misstänks för sexköp. Det är skandal att en högt uppsatt domare ägnar sig åt brottslighet och jag tänker givetvis inte försvara brottet. Det som gör fallet till en Världen Idag-sak är att han köpte sex av en 18-årig kille. Och då sätts specialartilleriet igång på Världen Idags redaktion. Domaren knöt kontakt med 18-åringen på RFSL:s chattsida. Trots att brottet inte har något med pedofili att göra, inleder Carin Stenström sin ledare så här:

Det pågår en omfattande barnprostitution via Internet, trots att många vill förneka det. Den kartläggning som Världen idag gjorde för några år sedan visade med all önskvärd tydlighet att det på RFSL:s hemsidor förekommer regelrätt handel med unga pojkar, många med invandrarbakgrund som ser prostitution som ett sätt att kunna leva på samma materiella standard som andra ungdomar.
Detta är alltså förtecknen till själva artikeln om domarens brottslighet. Det Carin Stenström menar med ”RFSL:s hemsidor” är inte hela webbplatsen som man får intrycket av här, utan RFSL-chatten, där enskilda loggar in för att kommunicera med andra, snacka skit, söka partner eller sex. RFSL:s riktlinjer för chatten är glasklara, och där får inte förekomma vare sig utbjudande av sexuella tjänster, eller sökande efter sådana mot betalning. Givetvis inte heller något som har med barnporr att göra.

Tyvärr finns det människor som överträder reglerna, men det är knappast RFSL:s fel. Att skildra ”RFSL:s hemsidor” som en handelsplats för barnsex skulle vara som att kalla Världen Idag för ett hälarnäste om en person försöker sälja stulna psalmböcker på tidningens annonstorg. Men effekten är uppnådd. Parallellen är dragen. Uppdraget slutfört... Och nyhetsartikeln inne i tidningen har rubriken Hög domare misstänks för köp av pojksex.

Som ytterligare bevis för domarens skuld tar Världen Idag upp ett fall där han, som tidnigen skriver ”medverkade till att pedofil slapp fängelse”. Det gällde ett fall där en man stod inför rätta för innehav av ett stort antal filmer och bilder med barnpornografiskt material. Domen blev fastställd till villkorlig dom och böter för att en majoritet av de fem domarna inte ansåg att spridningen var tillräckligt omfattande för att ge fängelsestraff. Spontant tycker jag också att brottet är tillräckligt allvarligt för fängelse, men det baseras på känslor, och inte på faktiska förhållanden och juridik. Två ledamöter var också skiljaktiga och yrkade på fängelse. Men tre ledamöter yrkade alltså på villkorlig dom. Världen Idag framställer – till synes grundlöst – den aktuelle domaren som drivande i fallet

Justitierådet lyckades få med sig två kolleger och en majoritet kunde därmed rädda mannen från ett frihetsberövande.
Det framkommer inte att Världen Idag har varit i kontakt med något av de andra justitieråden som skulle kunna ha givit information om att någon skulle ha övertalat de andra om att ge den åtalade villkorlig dom. Slutsatsen är att Världen Idag spekulerar på grundval av ett generellt antagande beträffande domarens moral och läggning.

Världen Idag avslutar med en snaskig insinuation: ”justitierådet har en bisyssla som har visst intresse i ljuset av de nu aktuella avslöjandena”: Han är ordförande i en stiftelse som delar ut pengar till studerande ungdomar under 23 år.

Flera hundra elever får på detta sätt varje år stipendier ur justitierådets hand.
Därmed är det antytt att han använder sin position som ordförande i stiftelsen för att få sexuella tjänster av förmånstagarna.

Det faktiska misstanken om brott handlar om köp av sexuell tjänst. Men i Världen Idags rapportering utökas brottsligheten till pedofili, skyddande av pedofil och missbruk av stipendiemedel för att berika sitt eget sexualliv...

Tor Billgren
4 april 2005
Tillbaka